Hrvatsko društvo za osteoporozu utemeljeno je 31. listopada 1997. godine, a 27. veljače 1998. godine pod tim je imenom i registrirano. Svrha je Društva objediniti rad građana, stručnjaka i znanstvenika na području osteoporoze i drugih metaboličkih koštanih bolesti. Sjedište Društva nalazi se u Zagrebu, Kruge 44. Već u 1998. godini osnovane su i tri podružnice Društva: u Rijeci, Osijeku i Splitu, a 1999. godine i četvrta podružnica u Dubrovniku. Društvo je neprofitabilna organizacija, financira se isključivo članarinama i donacijama, a za sad okuplja oko 600 članova. Rad u Društvu kako naših stručnjaka i znanstvenika, tako i pacijenata isključivo je na dobrotvornoj osnovi. U sklopu Društva, radi povećanja učinkovitosti, djeluje pet odbora, i to:

 

  1. Odbor za preventivnu djelatnost
  2. Odbor za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju
  3. Odbor za praćenje znanstveno-istraživačkog rada
  4. Odbor za međunarodnu suradnju i organizaciju stručnih predavanja i kongresa
  5. Odbor za prikupljanje sredstava i financija

U Društvu djeluju i radne skupine u kojima surađuju vodeći hrvatski stručnjaci, internisti, endokrinolozi, ginekolozi, fizijatri i liječnici opće medicine.

Temeljni ciljevi Društva su:

  • Unapređivanje i promicanje znanja o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima.
  • Pružanje potpore bolesnicima s osteoporozom.
  • Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima glede unapređivanja zdravstvene zaštite bolesnika s osteoporozom.
  • Praćenje i izvještavanje o dostignućima u prevenciji, dijagnostici i liječenju osteoporoze.
  • Izdavanje brošura, biltena, časopisa, priručnika i drugih publikacija.

Hrvatsko društvo za osteoporozu član je Svjetske udruge za osteoporozu sa sjedištima u Lyonu i Zürichu. 2000. godine održana je međunarodna skupština u Chicagu, SAD, na kojoj je sudjelovalo 98 društava iz 56 zemalja svijeta.

Društvo organizira i javne tribine u Zagrebu i u ostalim gradovima Hrvatske, primjerice u Dubrovniku, Rijeci, Bjelovaru, Sisku, Koprivnici, Križevcima, Zaboku itd.

Na svakoj Tribini svi prisutni koji su bili zainteresirani, mogli su besplatno, ultrazvukom izmjeriti gustoću kosti.

Od kako Društvo djeluje zbrinjavanje osteoporoze višestruko se poboljšalo i to nabavom nekoliko denzitometara u našim bolnicama i privatnim poliklinikama.

Izdajemo i časopis u kojemu ste svi pozvani da sudjelujete svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima.